Życie bez telewizji. Pewnego dnia doszedłem do wniosku, że prosystemowa propaganda wywołuje u mnie alergię. Wciskanie ciemnoty i kocopały zagrażały mojemu zdrowiu. Wstałem z kanapy, wymówiłem umowę CYFRZE + i zbudowałem nowy dom. W nowym domu nie ma telewizji.
www.2000znakow.blox.pl
piątek, 28 października 2011
UTRACONE TERYRORIA

CZKAWKA

Niemcom sudeckim odbija się czkawką co jakiś czas wspomnienie o utraconym Dolnym Śląsku. U nas kresowianie nigdy nie mówią inaczej o zachodniej Ukrainie, Białorusi i Litwie jak „Kresy”. Zastanawiam się, czy w ogóle coś takiego ma sens. Czy mamy prawo traktować Wołyń i Podole jak nasze ziemie chwilowo pod okupacja ukraińską?

Na tej samej podstawie Grecy powinni rządać od Turcji oddania Konstantynopola. Niestety historia toczy się jak walec. I nie jest sprawiedliwa. Gniecie na drodze co pomniejszych i nieostrożnych.

MŻONKA

W obecnym układzie geopolitycznym pomysł, że Rzeczpospolita wróci na tereny obecnej Ukrainy i Lwów ponownie będzie polskim miastem jest chyba mżonką. Zwłaszcza, że sytuacja etniczna na kresach zawsze była skomplikowana. Lwów rzeczywiście zamieszkiwali Polacy, ale wsie wokół Lwowa już nie. Tam mieszkała ludność rusińska.

Co prawda, nawet w okresie zaboru austriackiego Lwów był ważniejszym dla miastem dla polskiej kultury niż Kraków, ale Krakowa już nijak się nie dało włączyć do ZSRR. Nie znaleziono nawet najbardziej absurdalnych argumentów.

POWRÓT DO MACIERZY

Przez cały okres PRL propaganda truła brednie o „ziemiach odzyskanych”. Ostatnim polskim Piastem na Dolnym Śląsku był Jan Ziębicki, który zginął w 1428 roku w bitwie z taborytami pod Starym Wielisławiem. Tymczasem Mazury aż do 1945 roku nigdy nie były polskie nie licząć faktu, że książe pruski był lennikiem króla polskiego.

ODWET

Ale przecież nie o sprawiedliwość to chodzi. Tylko o zemstę. W II wojnie światowej zginęło 6 000 000 Polaków. Zgładzono miliony obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Zniszczono 80% substancji mieszkaniowej Warszawy. Zniszczono polska sztukę, kulturę i gospodarkę. Misieliśmy się odkuć na Niemcach będąc w obozie zwycięzców. Niemcy wywołali wojnę, przegrali ją i ponieśli za to konsekwencje terytorialne. Koniec argumentacji. Przegrali.  

PONIEMIECKIE

Przykro tylko patrzeć, że na ziemiach Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, etc. Polacy tak mało własnego wkładu włożyli. W śląskich miasteczkach i wioskach większość domów do domy poniemieckie. Nikt ich nie remontuje, nikt nie dba o nie.

Miasteczko Walim się wali.

ZABURZANIE

To samo stało się z polskimi dworami za Bugiem. One już nie wrócą. Nie będzie dworków. Komuniści przy pomocy wiochmanów zmienili je na kołchozy. Zniszczyli kulturę i gospodarkę. Polskie kresy pozostaną we wspomnieniach i na fotografiach. Nie wrócimy już na wschód. Chyba, że Ukraina wstąpi do Uni Europejskiej i będzie można swobodnie kupić sobie kawałek gruntu i bez ceregieli na granicy przejechać na drugą stronę.

LWÓW

Walczenie dziś o powrót Lwowa do Polski jest równie śmieszne jak o powrót Kijowa do Szwecji. W końcu założyli to miasto Wikingowie. Co nie znaczy, że nie powinniśmy wspierać mieszkających we Lwowie Polaków, pozwalać im bez problemu przyjeżdżać do Polski, żeby mogli zarabiać i wspierać polską diasporę.   

NOWA WOJNA

Jak się potoczy historia? Niewiadomo. Może słowiańskie hordy dotrą do Salonik jak w XII wieku, a krzyżowcy odbiją Bizancjum i Jerozolimę. Mam jednak wrażenie, że w dzisiejszych czasach ważniejsza jest władza przelewów bezgotówkowych i Internetu niż liczba wartowników na granicy.11:08, bez_anteny , OJCOWIZNA
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 18