Życie bez telewizji. Pewnego dnia doszedłem do wniosku, że prosystemowa propaganda wywołuje u mnie alergię. Wciskanie ciemnoty i kocopały zagrażały mojemu zdrowiu. Wstałem z kanapy, wymówiłem umowę CYFRZE + i zbudowałem nowy dom. W nowym domu nie ma telewizji.
www.2000znakow.blox.pl
Blog > Komentarze do wpisu
NOWA KONSTYTUCJA

Przejrzałem ostatnio Konstytucję RP i uważam, że to nie Jarosław Kaczyński jest głównym źródłem zła w Polsce. Nie należy również szukać przyczyn w pazerności przedsiębiorców, upadku moralnym lewaków czy z fanatyzmie katolików.

Głównym winowajca jest chora konstrukcja państwa, którym rządzi facet, który nie pełni żadnej oficjalnej funkcji, a zatem nie ponosi też żadnej odpowiedzialności. To konstytucja pozwala na taki chaos, dwuwładzę i bezhołowie. Nawet chora ordynacja wyborcza (jak wiadomo pomysł okręgów jednomandatowych upadł) nie będzie tak toczyć władzy jeśli zmieni się kilka zasad funkcjonowania RP.

O ile względem ochrony praw i obowiązków obywateli konstytucja Mazowieckiego i Strzembosza jest całkiem niezła, o tyle podział władzy jest niejasny i kolidujący kompetencyjnie. Po co Sejm powołuje komisje śledcze skoro mamy prokuraturę? Dlaczego Sejm wybiera premiera, skoro władzę wykonawczą reprezentuje prezydent.

Oto zmiany, które proponuję:

WŁADZA WYKONAWCZA:

1. Władza wykonawcza należy do prezydenta powołanego w wyborach powszechnych.

2. Prezydent powołuje rząd. Prezydent powołuje premiera, który jest administratorem woli prezydenta oraz poszczególnych ministrów.

3. Sejm nie powołuje premiera i nie udziela wotum zaufania rządowi, ponieważ rządzi prezydent.

4. Sejm kontroluje rząd za pomocą stanowionego prawa i uchwalając budżet państwa. 

Pozostałe uprawnienia prezydenta pozostają bez zmian.

WŁADZA USTAWODAWCZA - SEJM:

1. Stanowi prawo

2. Uchwala budżet.

3. Składa się z 385 posłów (1 poseł na 100 000 mieszkańców) + mniejszość niemiecka.

4. Wybierany jak dotychczas proporcjonalnie, tajnie, bezpośrednie, równe.

WŁADZA USTAWODAWCZA - SENAT:

Rozszerzanie parlamentu o kolejnych 100 starszych osób to absurd. W skład Senatu powinni wchodzić delegaci wielkich miast, samorządów województw, wyższych uczelni, związków wyznaniowych i określonych grup nacisku.

WŁADZA SĄDOWNICZA

Sędziowie Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego powinni być powoływani na kadencje dożywotnie przez prezydenta. Wtedy byliby naprawdę niezależni. 

SKARGA OBYWATELSKA

Należy wprowadzić instytucje skargi obywatelskiej. Żeby obywatel mógł się poskarżyć na urzędnika. Urzędnik nie może być w uprzywilejowanej pozycji względem obywatela, ponieważ wtedy tworzy się sowiecka urzędoza.

REFERENDUM TERYTORIALNE

Gross decyzji dotyczących mieszkańców powinni podejmować mieszkańcy w referendach niskiego szczebla. Referenda ogólnopaństwowe to ostateczność.

 

Takie proste oddzielenie władzy ustawodawczej od wykonawczej i sądowniczej powinno przynieść spójność rządów i zlikwidować kilka patologii. A proste prawo do obywatelkiej skargi przywraca państwo obywatelom, a nie politykom. 

 

   

 

 

 

wtorek, 12 kwietnia 2016, bez_anteny

Polecane wpisy

  • CO JEST ZŁEGO W HELLOWEEN?

    W naszym wypranym nie tylko z idei i wartości, ale i logiki świecie, wiele osób nie rozumie dlaczego Helloween jest niebezpieczne? Dlaczego chodzenie z turoniem

  • KONSTYTUCJA JEST DO ZMIANY

    Premier in spe Jarosław nazwał Konstytucję RP postkomunistyczną. I oczywiście ma rację. Konstytucja z 1997 roku to czysto komunistyczne rozwiązanie. Dlaczego? B

  • MDŁOŚCI

    Doszedłem do zupełnie nowego, nieznanego mi dotychczas stadium depresji. Mdli mnie na samą myśl o spotkaniu ludzi na ulicy. Wejście do autobusu czy kolejki wyw